wz

MEZINÁRODNÍ STUPNICE

OBTÍŽNOSTI ŘEK

 

 

zpět

 

 

ZW

klidná, tekoucí

Přehledné koryto bez překážek a peřejí, riziko při zvrhnutí žádné, samozáchrana snadná.

WW 1

lehká, přehledná

Malé peřeje s pravidelnými vlnami, užší meandrující toky, zarostlé břehy, riziko při plavání minimální, samozáchrana snadná.

WW 2

mírně těžká

Větší peřeje s vlnami, široké a dobře čitelné průjezdy v zablokovaném korytě, užší koryto s malými peřejemi s nutností rychlejších reakcí, občasné dobře viditelné překážky a lze se jim snadno vyhnout, riziko při plavání ještě malé, samozáchrana dobře možná.

WW 3

těžká

Peřeje s vyššími nepravidelnými vlnami, lehčí válce a středně zablokovaný terén, peřeje v meandrech s menší přehledností, úzká nepřehledná místa s překážkami vyžadující rychlé reakce, obtížnějším místům se lze ještě vyhnout, riziko při plavání není kritické, pomoc kamarádů nebo instruktorů je vhodná, protože jinak se plave dlouho.

WW 4

velmi těžká

Velké a silné peřeje s velkými vlnami, válce, karfioly, víry, návaly vody na překážky, silně zablokované koryto s úzkými průjezdy se stupni a skluzy, méně přehledné ale předvídatelné. Mohou být obrovské vlny a válce, kterými se musí projet, riziko při plavání je střední až velké, pomoc kamarádů nebo instruktorů je nutná a vyžaduje trénovanost.

WW 5

extrémně těžká

Velké vlny, válce, vysoké stupně, velká rychlost proudu, extrémní nepřehledné zablokování, peřeje bezprostředně navazují, plavání životu nebezpečné, záchrana od kamarádů nebo instruktorů problematická. Vysoké nároky na fyzickou a psychickou kondici.

WW 6

hranice sjízdnosti

Násobení obtíží vodního terénu a překážek, sjízdné jen za určitého vodního stavu a ideálních podmínek po předchozí speciální přípravě na sjezd.